Konferencia kresťanských učiteľov    

8. - 10. 11. 2019

 

Pozývame Vás na 10. konferenciu kresťanských učiteľov na tému NÁDEJ PRE "BEZNÁDEJNÉ" PRÍPADY.

"Milí učitelia, ste to práve vy, cez koho môže Pán Boh oslovovať a premieňať generáciu mladých ľudí  na Slovensku. Práca učiteľa je zaujímavá, kreatívna a rôznorodá. Často je však náročná a vyčerpávajúca, a preto by sme radi teraz my slúžili vám. Chceme pre vás vytvoriť priestor pre stretnutia, nadviazanie kontaktov, zdieľanie skúseností a oddych."

Teší sa na vás prípravný tím Konferencie kresťanských učiteľov

TÉMY KONFERENCIE

1. Od beznádeje k nádeji pre žiakov so zdravotným
znevýhodnením
2. Dieťa s ťažkým životným príbehom
3. Extrémizmus
4. Srdce pre „beznádejné" prípady
5. Od "beznádejného prípadu" k hrdinovi

PROGRAM

Miesto: Ranč Kráľova Lehota

registrácia:  8. 11.  od 17:00
začiatok:  8. 11. o 18:00 (večerou)
záver: 10. 11. o 13:00 (obedom)

PROGRAM konferencie nájdete TU:

REČNÍCI

Daniela Sochorová

Je začínajúca učiteľka matematiky a angličtiny v dedinke pri Prešove cez projekt Teach for Slovakia.  Porozpráva o svojej skúsenosti zo školy, kde strávila prvý učiteľský rok, o "beznádejných" deťoch, ktoré učí a tom, ako táto práca zmenila ju a jej postoje.  

Kvetoslava Kleknerová

22 rokov pracuje ako školský špeciálny pedagóg na základnej škole. Venuje sa hlavne deťom s vývinovými poruchami učenia, reči a pozornosti.  V  téme Od beznádeje k nádeji pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa zameria na „5 P", ktoré potrebujeme na to, aby sme mohli prinášať nádej všetkým, ktorých nám dal Pán Boh „do cesty".

Daniel Mojžiš

je učiteľ jazykov na strednej odbornej škole.  Na základe Božieho slova i osobných skúseností rád porozpráva o tom, že aj z „beznádejného prípadu" sa môže stať „hrdina". Nemusí to byť len skúsenosť Dávida a jeho hrdinov, ale aj nás a našich žiakov. Boží hrdinovia sú tí, ktorí spoznali nielen svoju slabosť, ale hlavne Božiu moc, ktorá sa dokonáva v ľudských slabostiach. 

Marian Bodolló

V súčasnosti zastáva funkciu generálneho duchovného Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR.  Po  roku 2014 vplyvom vlny migrantov do Európy, rastú nové hrozby extrémizmu skupinami, ktoré zväčša oslovujú a náborujú mladých ľudí. Počas seminára sa zameriame na niektoré hrozby, ale aj možnosti, ako im predísť. 

Eva Teťáková

Sociálna poradkyňa, terapeutka v Centre Návrat v Banskej Bystrici

Petra Hlásna

Psychologička v tom istom centre

O čom by mohol byť seminár Dieťa s ťažkým životným príbehom / Bezpečie pre dieťa:

- Porozumenie, čím žijú a ako premýšľajú rodiny, ktoré zažívajú chudobu, vylúčenie, veľa ťažkostí, ako a prečo si s nimi nerozumieme, ako môžeme hovoriť ich jazykom. Kľúčom je, aby sme rodičovi a dieťaťu rozumeli a aby sme boli pre neho zrozumiteľní. 

- Čo robiť, keď rodičia nespolupracujú a dieťa je na to samé (nemôžeme sa oprieť o to, že rodičia pri jeho vzdelávaní pomôžu). 

- Aká je úloha učiteľa - rozlíšenie rolí učiteľa, psychológa, sociálneho pracovníka a čo si učiteľ môže zo skúseností iných rolí vziať.

- Ako pristupovať k dieťaťu, ktoré má ťažký príbeh, čo pomáha a čo mu bráni v škole dobre fungovať.

- Spoločné hľadanie stratégií, čo môže učiteľ robiť v rôznych situáciách.

Seminár môže mať dôraz na deti z chudobných, zanedbávajúcich rodín alebo aj deti z náhradných rodín, z pestúnskych rodín, kde je dieťa v špecifickej situácii, že žije v pestúnskej rodine ale je v nejakom kontakte aj s biologickou rodinou, a to tiež môže vstupovať do fungovania dieťaťa v škole.

 

Návrat sa venuje už 25 rokov príprave a podpore náhradných rodín so zameraním na ťažko umiestniteľné deti, pre ktoré máme aj ponuku rôznych terapeutických programov. Od roku 2006 sa venuje aj práci s rodinami v ohrození, cieľom je riešiť situáciu v rodine, aby z nej dieťa nemuselo byť vyňaté, prípadne aby sa mohlo do nej vrátiť a ak to nie je možné, aby mohlo mať aspoň nejaký zmysluplný kontakt s biologickými rodičmi. Každý rok sa venuje aj komunikácii s verejnosťou o nejakej téme, tento rok sa práve zameriava na učiteľov, ako dôležitých dospelých v živote dieťaťa, ktorí môžu výrazne prispieť k tomu, aby detstvo detí bolo bezpečné.

PRIHLÁŠKA

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Zásady ochrany osobných údajov

Po odoslaní prihlášky vám príde potvrdzujúci mail o jej prijatí. Ak mail nedostanete, skontrolujte si spam, ak ho nenájdete ani tam, odošlite prihlášku ešte raz.

Prihláška je akceptovaná po vyplnení prihlasovacieho formulára a úhrade registračného poplatku.

Uzávierka prihlášok:   5. 11. 2019

KONFERENČNÝ POPLATOK

  • 40,00 € do 10. 10. 2019
  • 45,00 € do 31. 10. 2019
  • 50,00 € po 31. 10. 2019

Zahŕňa cenu ubytovania, stravy a konferenčný poplatok.

Je možné objednať si vegetariánsku stravu, doplatok je 7 €. Objednávku označte v prihlasovacom formulári.

Cena pre doprovod

  • dieťa do troch rokov, bez nároku na lôžko a stravu:  zdarma
  • dieťa s polovičnou porciou stravy: 25 €  
  • dospelý (sprievod), resp. osoba s celou porciou stravy: 32 €  

Je nevyhnutné označiť v registračnom formulári ak sa prihlasujete aj s dieťaťom či dospelým ako sprievodom. Do poznámky prosím tiež napíšte meno dieťaťa či dospelého.

Spôsob úhrady

  • prevodom alebo poštou na účet v SR: 1541773158/0200, var. symbol 112019, do poznámky uveďte: meno a priezvisko, IBAN: SK9602000000001541773158, Adresa: Mládež pre Krista-Slovensko, Pavlovičovo nám. 45, 080 01 Prešov
  • prevodom na účet v ČR: 228069709/0300, var. symbol 112019, do poznámky uveďte: meno a priezvisko

Zrušenie prihlášky

Ak sa rozhodnete zrušiť svoju prihlášku, informujte nás o tom čo najskôr na našej mailovej adrese mpks@mpks.sk.

Stornopoplatok

Odhlásenie po 5. 11. 2018 - stornopoplatok 50% (prípadne za seba môžete nájsť náhradu).

DOPRAVA

Ranč Kráľova Lehota je vzdialený 4,5 km od obce Kráľova Lehota. Vlakové a autobusové spojenie je len do obce Kráľova Lehota, ďalej je potrebné pokračovať autom.

V prípade, že potrebujete odvoz z Kráľovej Lehoty na Ranč, kontaktujte pred príchodom do Kráľovej Lehoty personál Ranča na telefónnom čísle +42144 522 14 70. Zabezpečia vám dopravu autom. Príspevok na jednu cestu autom je 2 €/auto.

Lokalizácia miesta
GPS: 49.01232,19.847399

 

KONTAKT

Konferencia kresťanských učiteľov

(konferencia Mládeže pre Krista Slovensko, v spolupráci s kresťanskými učiteľmi na Slovensku a v Čechách

konferencia.kku@gmail.com 
+421 908 861 772 (Svetlana Jančová)