40-dňové modlitby za CampFest a prebudenie na Slovensku a v Čechách

18. 6. -  27. 7. 2018

 

Pozývame vás do modlitieb za CampFest 2018 a prebudenie na Slovensku a v Čechách.

Spoločne môžeme vytvoriť reťaz non-stop modlitieb až do začiatku Danielovej generácie.

 

Túžime potom, aby CampFest bol v prvom rade miestom Božej prítomnosti, kde Pán Boh môže prebývať medzi nami, v strede našich modlitieb a chvál. Chceme mu vyjadriť našu túžbu po Ňom, po Jeho konaní v našich životoch i v našom národe.

Túžime po prebudení v našich krajinách a chceme vidieť mnoho zachránených ľudí pre večnosť. Preto chceme mobilizovať aj teba, aby si sa stal súčasťou nášho zápasu za tieto veci. Veríme, že pripravime cestu Hospodinovi a uvidíme jeho slávu v našich životoch, rodinách a národoch.

 

"Ak ľud môjho mena sa pokorí a bude sa modliť vtedy prídem uzdravím ich zem."

Za čo sa aktuálne modliť za Campfest?

  • za doplnenie počtu služobníkov do jednotlivých tímov: dobrovoľníci, muži do tímu security a na stavbu Hangáru
  • Danielova generácia - príprava dobrovoľníkov, program pre dobrovoľníkov, ochotné srdcia, ochrana pri práci, požehnaný spoločný čas...
  • za organizačný a realizačný tím - za múdrosť pri dobrom nastavení jednotlivých služieb, ich organizácie a fungovania
  • za prípravu programu - programový tím, tím recníkov, účinkujúci apod.
  • za technické a finančné zabezpečenie
  • počasie

Ako sa prihlásiť do modlitieb?

Zvoľte si čas, ktorý si oddelíte na modlitby za CampFest, jednorázovo alebo pravidelne.  Zapíšte svoje meno do tejto tabuľky. Vstúpite do nej kliknutím na odkaz "Vstúpiť do tabuľky". Na jeden čas môže byť zapísaných aj viac ľudí, ale doporučujeme vám zvoliť si najmä voľné termíny.

VSTÚPIŤ DO TABUĽKY