Téma konferencie

UČITEĽ A RODIČ

Každý učiteľ prichádza počas svojej práce do kontaktu nie len s deťmi ale aj ich rodičmi. Stretávajú sa spolu na rodičovských združeniach, na vystúpeniach a programoch pre rodičov, s tými aktívnejšími rodičmi aj na zájazdoch, a zasa s tými menej aktívnymi na osobných návštevách u nich doma, pretože iným spôsobom sa s nimi nedá stretnúť. Vo väčšine prípadov učiteľ a rodič majú rovnaký záujem. Dobre vychovať dieťa a čo najlepšie ho pripraviť na život v dospelosti.   

Tak ako deti prichádzajú do školy s návykmi, ktoré získali zo svojho domáceho prostredia, tak isto deti prichádzajú domov s návykmi, ktoré získali v škole. Tento vzťah počúvame väčšinou v tom negatívnom slova zmysle, ale správne uvedomenie si týchto vzťahov môže otvoriť dvere k práve pozitívnym výsledkom.

Počas konferencie pre kresťanských učiteľov chceme rozobrať niekoľko dôležitých tém.

Ako učitelia a kresťania zároveň, máme vo vzťahoch s rodičmi našich žiakov úžasný priestor.  Spolupráca pri výchove a vzdelávaní dieťaťa, úprimný záujem a komunikácia s rodičmi, môžu v mnohých prípadoch prinášať Božie svetlo a nádej do celých rodín.

Avšak v našom školskom systéme máme oveľa viac možností. Okrem kresťanov učiteľov máme aj kresťanov rodičov. Vzájomná spolupráca a mobilizácia týchto dvoch svetov má neskutočný potenciál meniť atmosféru v jednotlivých školách.

Ak čo veriaci rodičia ktorí nemajú veriaceho učiteľa? No aj tam funguje vzťah ovplyvňovania sa navzájom. A prečo by sa mali pozerať na to ako školy a škôlky kazia ich deti? Veď nie sme tu nato, aby sme boli svetlom?

Veríme, že správne uchopenie týchto tém, povzbudenie jednotlivcov a uvádzanie do reálnej praxe, môže priniesť niečo výnimočné, čo ovplyvní nielen školy a deti, ale možno aj celú spoločnosť.