Konferencia kresťanských učiteľov    

12. - 14. október 2018

 

Pozývame Vás na 9. konferenciu kresťanských učiteľov na tému UČITEĽ A RODIČ.

"Milí učitelia, ste to práve vy, cez koho môže Pán Boh oslovovať a premieňať generáciu mladých ľudí  na Slovensku. Práca učiteľa je zaujímavá, kreatívna a rôznorodá. Často je však náročná a vyčerpávajúca, a preto by sme radi teraz my slúžili vám. Chceme pre vás vytvoriť priestor pre stretnutia, nadviazanie kontaktov, zdieľanie skúseností a oddych."

Teší sa na vás prípravný tím Konferencie kresťanských učiteľov

TÉMA KONFERENCIE

UČITEĽ A RODIČ

Každý učiteľ prichádza počas svojej práce do kontaktu nie len s deťmi ale aj ich rodičmi. Stretávajú sa spolu na rodičovských združeniach, na vystúpeniach a programoch pre rodičov, s tými aktívnejšími rodičmi aj na zájazdoch, a zasa s tými menej aktívnymi na osobných návštevách u nich doma, pretože iným spôsobom sa s nimi nedá stretnúť. Vo väčšine prípadov učiteľ a rodič majú rovnaký záujem. Dobre vychovať dieťa a čo najlepšie ho pripraviť na život v dospelosti. Čítaj ďalej...

PROGRAM

Miesto: Ranč Kráľova Lehota

registrácia:  12. 10.  od 17:00
začiatok:  12. 10. o 18:00 (večerou)
záver: 14. 10. o 13:00 (obedom)

Témy: 

Pôsobenie evanjelia skrze prácu učiteľa  (Martina Polohová)

Cesta a vízia kresťanského učiteľa (Stanislav Piętak)

Kresťan v pozícií rodiča (Stanislav Piętak)

Seminár: 

Spolupráca školy a rodiny pri výchove a vzdelávaní dieťaťa (Martina Polohová)

Workshop:

Motivačný systém hodnotenia (Martina Polohová)

REČNÍCI

Martina Polohová

Martina Polohová je zakladateľkou a do školského roku 2018/19 bola aj riaditeľkou ZŠ Narnia v Banskej Bystrici. Od septembra 2018/19 sa stala riaditeľkou Centra kresťanského poradenstva JaSOM, zameraného na pastorálne a špeciálno-pedagogické poradenstvo. Je vydatá, s manželom majú dvoch synov vo veku 14 a 17 rokov. Jej manžel je kazateľom Zboru Cirkvi bratskej v Banskej Bystrici, v ktorom spoločne slúžia.

Mgr. Stanislav Piętak, PhD

Teológiu vyštudoval v Bratislave a Varšave. V Slezké církvi evangelické a. v. vystriedal niekoľko zborov, založil zbor v Něborech, od roku 1993 dvadsať rokov prednášal kresťanskú výchovu na PdF Ostravské univerzity. V Třinci, kde bol 14 rokov pastorom, spoluzakladal cirkevnú školu, ktorej školskú radu viedol až do odchodu do dôchodku.  V rokoch 2007 až 2011 stál v čele SCEAV ako biskup. S manželkou Annou vychoval štyri deti a teraz sa modlí a povzbudzuje k nasledovaniu Pána Ježiša svojich dvanásť vnúčat.

PRIHLÁŠKA

Prihlasovanie bolo ukončené.

Po odoslaní prihlášky vám príde potvrdzujúci mail o jej prijatí. Ak mail nedostanete, skontrolujte si spam, ak ho nenájdete ani tam, odošlite prihlášku ešte raz.

Prihláška je akceptovaná po vyplnení prihlasovacieho formulára a úhrade registračného poplatku.

Uzávierka prihlášok:   5. 10. 2018
.

KONFERENČNÝ POPLATOK

  • 38,00 € do 10. 9. 2018
  • 43,00 € do 30. 9. 2018
  • 48,00 € po 30. 9. 2018

Zahŕňa cenu ubytovania, stravy a konferenčný poplatok.

Je možné objednať si vegetariánsku stravu, doplatok je 7 €. Objednávku označte v prihlasovacom formulári.

Cena pre doprovod

  • dieťa do troch rokov, bez nároku na lôžko a stravu:  zdarma
  • dieťa s polovičnou porciou stravy: 21 €  
  • dospelý (sprievod), resp. osoba s celou porciou stravy: 28 €  

Je nevyhnutné označiť v registračnom formulári ak sa prihlasujete aj s dieťaťom či dospelým ako sprievodom. Do poznámky prosím tiež napíšte meno dieťaťa či dospelého.

Spôsob úhrady

  • prevodom alebo poštou na účet v SR: 1541773158/0200, var. symbol 102018, do poznámky uveďte: meno a priezvisko, IBAN: SK9602000000001541773158, Adresa: Mládež pre Krista-Slovensko, Pavlovičovo nám. 45, 080 01 Prešov
  • prevodom na účet v ČR: 228069709/0300, var. symbol 102018, do poznámky uveďte: meno a priezvisko

Zrušenie prihlášky

Ak sa rozhodnete zrušiť svoju prihlášku, informujte nás o tom čo najskôr na našej mailovej adrese mpks@mpks.sk.

Stornopoplatok

Odhlásenie po 5. 10. 2018 - stornopoplatok 50% (prípadne za seba môžete nájsť náhradu).

DOPRAVA

Ranč Kráľova Lehota je vzdialený 4,5 km od obce Kráľova Lehota. Vlakové a autobusové spojenie je len do obce Kráľova Lehota, ďalej je potrebné pokračovať autom.

Keď potrebujete odvoz z Kráľovej Lehoty na Ranč, kontaktujte po príchode do Kráľovej Lehoty personál Ranča na telefónnom čísle  +42144 522 14 70. Zabezpečia vám dopravu autom. Príspevok na jednu cestu autom je 2 €/auto.

Lokalizácia miesta
GPS: 49.01232,19.847399

 

KONTAKT

Konferencia kresťanských učiteľov

(konferencia Mládeže pre Krista Slovensko, v spolupráci s kresťanskými učiteľmi na Slovensku a v Čechách

konferencia.kku@gmail.com 
+421 908 861 772 (Svetlana Jančová)