40-dňové modlitby za CampFest a prebudenie na Slovensku a v Čechách

17. 6. -  26. 7. 2019

 

Pozývame vás do modlitieb za CampFest 2019 a prebudenie na Slovensku a v Čechách.

Spoločne môžeme vytvoriť reťaz non-stop modlitieb až do začiatku Danielovej generácie.

 

Túžime potom, aby CampFest bol v prvom rade miestom Božej prítomnosti, kde Pán Boh môže prebývať medzi nami, v strede našich modlitieb a chvál. Chceme mu vyjadriť našu túžbu po Ňom, po Jeho konaní v našich životoch i v našom národe.

Túžime po prebudení v našich krajinách a chceme vidieť mnoho zachránených ľudí pre večnosť. Preto chceme mobilizovať aj teba, aby si sa stal súčasťou nášho zápasu za tieto veci. Veríme, že pripravime cestu Hospodinovi a uvidíme jeho slávu v našich životoch, rodinách a národoch.

 

"Ak ľud môjho mena sa pokorí a bude sa modliť vtedy prídem uzdravím ich zem."

Za čo sa aktuálne modliť za Campfest?

Aktuálne:

 • za doplnenie počtu služobníkov do jednotlivých tímov: dobrovoľníci, muži do tímu security a na stavbu Hangáru
 • Danielova generácia - príprava dobrovoľníkov, program pre dobrovoľníkov, ochotné srdcia, ochrana pri práci, požehnaný spoločný čas...
 • za organizačný a realizačný tím - za múdrosť pri dobrom nastavení jednotlivých služieb, ich organizácie a fungovania
 • za prípravu programu - programový tím, tím recníkov, účinkujúci apod.
 • za technické a finančné zabezpečenie
 • počasie

Za účastníkov:

 • Za obrátenie, spasenie, za každého kto sa obráti – aby našiel rodinu, spoločenstvo
 • Za tých, ktorí prídu pod ťažkým útlakom temnoty, démonicky poviazaní – veriaci aj neveriaci, aby padli putá temnoty v ich životoch
 • Za tých, ktorí potrebujú uzdravenie a potrebujú odpustiť – aby Pán Boh dal k tomu milosť
 • Za tých, ktorí prídu zo súženia, prenasledovania, z ťažkých rodinných situácií – aby ich Pán Boh dvíhal vyššie ako je ich situácia, aby rástla ich viera
 • Za tých, ktorí sa cítia v zmätku, stratení, hľadajú svoje miesto v živote, svoje povolanie, svoje miesto v cirkvi a na svete – špeciálne za mladých. Za ich trpezlivosť, vieru v Boha, aby počuli Boží hlas a dostali od Neho odpovede na svoje otázky
 • Za krásnych mladých zbudovaných ľudí bez problémov, trápení a bolestí, ktorí si prídu na CF oddýchnuť a načerpať – aby zažili hlboký a život-premieňajúci čas s Ježišom

Za služobníkov

 • Za praktické veci, aby fungovali  (od žúmp a vodovodných potrubí cez elektrinu a všetku techniku až po parkoviská a odvoz smetí)
 • Za jednotu a vzťahy medzi nami
 • Za ochranu, pokoj, múdrosť, psychické, fyzické zdravie, rodiny
 • Za náš vzťah s Bohom

Tímy služobníkov, ktoré pôsobia na CampFeste:

 • Organizačný a realizačný tím festivalu je tvorený asi z polovice zamestnancami MPKS, z druhej polovice sú to mládežnícki vedúci z celého Slovenska, ktorí bez nároku na odmenu zodpovedne pracujú a držia záštitu nad rôznymi oblasťami organizácie festivalu a zároveň vedú dobrovoľnícke tímy.
 • Poradný tím je stretnutím lídrov a vedúcich spoločenstiev a cirkevných zborov z celého Slovenska, ktorí dlhoročne stoja za CampFestom a nesú víziu tohto festivalu. Poradný tím v priebehu roka spoločne tvorí hlavné témy CampFestu, vyberá rečníkov a pripravuje kázne, ktoré odznejú z hlavného pódia.
 • Programový tím do detailu vymýšľa a realizuje úvodný a záverečný program, tvorí programovú štruktúru, vyberá účinkujúcich a výborne sa pri tom baví.
 • Modlitebný tím je skupina asi tridsiatich ľudí, ktorí sa krátko modlia s každým účinkujúcim predtým, než vystúpi na pódium, a prosia Boha o požehnanie a Jeho vedenie pre celý program a priebeh festivalu. Modlitebný tím strážcov sa nepretržite strieda a "bdie" nad duchovnou atmosférou na CampFeste.
 • Tím kresťanských poradcov je k dispozícii všetkým účastníkom CampFestu a ponúka osobný rozhovor a modlitbu. Poradenský stan navštívi počas festivalu približne 1 000 mladých ľudí, ktorí tu hľadajú pomoc a povzbudenie v rôznych životných situáciách, alebo túžia v modlitbe odpovedať na výzvy, ktoré ich oslovili počas programu. Tím sa skladá z 80-tich skúsených poradcov.
 • Účinkujúcich je na CampFeste trojciferné číslo – sú to rečníci, hudobníci, herci, tanečníci, umelci všetkých druhov, vedúci programu v detskom stane, moderátori. Toto jedinečné trojciferné číslo vytvára nádhernú pestrú mozaiku, ktorá na tri dni naplní štyri CampFestové pódiá životom.
 • Technický tím zabezpečuje ozvučenie, osvetlenie, projekciu, a audiovizuálne záznamy z celého programu.
 • Dobrovoľníci na CampFeste – to je 200 mladých ľudí, ktorí pracujú v kaviarni, kuchyni, na registrácii, v stane CampFest Home, upratujú areál, budovy a sociálne zariadenia, strážia parkoviská, programové stany, stanové mestečko a hlavnú budovu a bezpečnosť v areáli, stavajú stany, pripravujú celý areál pred CampFestom a upratujú ho po CampFeste.
 • Hangaristi sú „nadupaní" mladí muži, ktorí týždeň pred príchodom všetkých dobrovoľníkov stavajú hlavný programový stan Hangár. Kde žeriav končí, oni začínajú.

Ako sa prihlásiť do modlitieb?

Zvoľte si čas, ktorý si oddelíte na modlitby za CampFest, jednorázovo alebo pravidelne.  Zapíšte svoje meno do tejto tabuľky. Vstúpite do nej kliknutím na odkaz "Vstúpiť do tabuľky". Na jeden čas môže byť zapísaných aj viac ľudí, ale doporučujeme vám zvoliť si najmä voľné termíny.

VSTÚPIŤ DO TABUĽKY