PROGRAM KONFERENCIE

 

PIATOK

 

17:00  registrácia účastníkov

19:30  chvály

           téma: Zaskočený Boh

           modlitby

22:00  záver programu

SOBOTA

 

09:00  chvály

           téma: Dezert

10:00  prestávka

10:40  modlitby a chvály

11:40  prestávka

15:00  svedectvo

           chvály

           téma: Zdarma

16:40  prestávka

17:00  modlitby a chvály

17:40  prestávka

19:30  chvály

           téma: Čakať nečakané

           modlitby

22:00  záver programu

NEDEĽA

 

09:00  chvály

           téma: A čo ja s tým?

10:10  prestávka

10:25  modlitby za CampFest v areáli Ranča

12:00  obed