PROGRAM

PIATOK

17:00  registrácia účastníkov

19:00  začiatok programu

19:10  chvály

19:55  tematické bloky a modlitby

21:00  záver programu

 

SOBOTA

09:00  chvály

10:00  tematický blok a modlitby

11:30  prestávka

14:00  chvály

14:45  tematický blok a modlitby

16:00  prestávka

16:30  tematický blok a modlitby

17:45  prestávka

19:30  chvály

20:15  tematický blok a modlitby

21:30  záver programu

 

NEDEĽA

09:00  chvály

09:50  tematický blok a modlitby

10:50  prestávka

11:00  modlitby za CampFest v areáli Ranča

12:30  obed