PROGRAM

Piatok

17.30-18.30    Registrácia
18.00-19.00    Večera
19.30-21.15    Hlavný program
                       Privítanie, zoznámenie, chvály
                       Téma: MOTIVOVANÝ UČITEĽ – Daniel Mojžiš
21.15-23.00    Voľný čas – pozvanie do kaviarne
23.00              Dobrú noc


Sobota

07.45-08.00     Dobrovoľná rozcvička 
08.00-08.45     Raňajky
09.00-12.10     Hlavný doobedňajší program
                        Stíšenie a chvály
                        Téma: UČITEĽ – MOTIVÁTOR – Martina Polohová
                         Prestávka
Workshopy: AKO MOTIVOVAŤ NA RÔZNYCH STUPŇOCH ŠKÔL


12.30-13.30   Obed
13.30-14.30   MOTIVAČNÉ OKIENKO (ACET a ďalší)
14.30-18.00   Voľnočasové aktivity
18.00-18.45   Večera
19.00-21.00   Hlavný večerný program
                      Chvály
                      Téma: MOTIVUJÚCE EVANJELIUM – Stanislav Kocka
                      Modlitby, svedectvá
21.00-23.00   Voľný čas – pozvanie do kaviarne
23.00             Dobrú noc


Nedeľa

07.45-08.00     Dobrovoľná rozcvička 
08.00-08.45     Raňajky
09.00-11.45     Hlavný program
                        Stíšenie a chvály
                        Téma: MOTIVÁCIA ZHORA – Stanislav Kocka
                        Prestávka
                        Zdieľanie, záver
12.00-13.00 Obed


Možné voľnočasové aktivity v sobotu poobede:
● výlet
● tvorivé dielne
● volejbal (v prípade pekného počasia)
● spoločenské hry